Ontwikkeling van betekenisvolle journalistieke producen en diensten

Stichting Journallab richt zich op het ontwikkelen van betekenisvolle journalistieke producen en diensten. We geloven in een ontwerpende onderzoeksaanpak waarbij het onderzoek naar maatschappelijke trends en technologische ontwikkelen hand-in-hand gaan met het publieksgericht onderzoek.


Journallab ontwikkelt projecten op eigen initatief & ondersteunt projecten van partners.

Journallab

Lopende projecten

Onderzoeksmethoden Bellingcat ontsloten voor lokale journalistiek

Volgend jaar worden drie workshops van vier dagen georganiseerd, die starten: in Tilburg op 31 januari, in Limburg op 3 april en in Utrecht op 5 juni. Daarbij worden verschillende cases uitgebreid onder de loep genomen. “Journalisten kunnen zich vanaf december 2019 aanmelden en voor een relatief gering bedrag deelnemen. We nodigen uitdrukkelijk ook freelancers en journalisten van lokale media uit. Per regio wordt aan de hand van een of twee lokale cases het geleerde direct in de praktijk gebracht”, zegt Higgins van Bellingcat. “Wellicht leidt dat direct tot nieuwe publicaties!” 

In mei 2019 vond al eerder een workshop met Bellingcat plaats in Utrecht als pilot, waarbij de aanslag in Utrecht (ism DUIC) en de drugshandel in Utrecht (ism de Utrechtse politie) werd onderzocht. 

Partners: Stichting Journallab, Bellingcat, Residenties in Utrecht, DUIC, SVDJ

Journalist Navigator: Ai als journalistieke enabeler

Hoe kunnen we met inzet van artificiële intelligentie journalisten empoweren? Met die vraag in het achterhoofd ontwikkelen we een slim adresboek, dat journalisten tijdens het redactieproces helpt bij het zoeken naar de beste experts binnen een specifiek thema/ domein. zie: journalisten-wijzer/ journalist-navigator.

Partners: DUIC, Lectoraat Journalistiek en Innovatie Fontys Hogeschool voor de Journalistiek, Milvum, SIDN, IDFUse

Afgeronde projecten

Follow the Issue; publieksgerichte onderzoeksjournalistiek

Follow the Issue biedt nieuwsconsumenten de mogelijkheid onderwerpen of gebeurtenissen te blijven volgen nadat ze voor het eerst in de publiciteit zijn gekomen. Nieuwsconsumenten kunnen daartoe via de FTI (Follow the issue) knop onderaan journalistieke artikelen aangeven of ze een follow up-artikel willen ontvangen. Tevens kunnen ze daarbij aangeven of ze behoefte hebben aan een meer politieke sociale of economische insteek. Indien er 75 volgers zal een journalist een vervolgartikel maken. 

Lectoraat Journalistiek en Innovatie ism De Utrechtse InternetCourant met steun van Stimuleringsfonds voor de Journalistiek

Op basis van het experiment kiesfeiten, waarbij we tijdens de gemeenteraadsverkiezingen van 2017 wetenschappers en journalisten aan elkaar koppelden hebben we ervaren dat er veel interesse en bereidheid bestaat vanuit diverse expertisegroepen om journalisten te ondersteunen in het redactie- en onderzoeksproces. We denken dat deze ondersteuning ook kan helpen bij het gezamenlijk verantwoordelijkheid dragen voor betrouwbaar nieuws.

KIESFEITEN/ Trust & Truth: Journalistiek Vertrouwen ontwikkelen van nieuwe journalistieke ecosystemen

In hoeverre kunnen we blockchain dat ook bekend staan als systeem van gedistribueerd vertrouwen inzetten voor journalistieke verficitatie?

In dit onderzoeksproject met steun van Google DNI en SIDN hebben we uitgebreid onderzoek gedaan naar de mogelijkheden van blockchain technologie in de journalistiek. We zien vooralsnog geen betekenisvolle toepassing van blockchain in de verificatie omdat het binaire blockchain systeem niet in staat is de gewenste context te bieden voor waarheidsvinding. Wel zien we mogelijkheden in het stimuleren van journalistiek vertrouwen door een analoog blockchain systeem waarin we publiek meer verantwoordelijkheid nemen voor verficatie (zie ook project kies-feiten).

Blockchain als factchecker

Partners

Milvum levert IT innovaties aan klanten als ING, Radar en de overheid. De ontwerpers Thomas Koes en Remco van Riet werken samen met JOURNALLAB aan het project blockchain als factchecker en de AI tool.

MILVUM

Utrechts eigen, innovatieve nieuwsplatform met dagelijks algemeen, cultureel en gemeentelijk nieuws uit de stad Utrecht. Door en voor Utrechters. DUIC is de grootste digitale regionale kwaliteitskrant.

JOURNALLAB is nauw verbonden aan DUIC en probeert zo alle innovatieve ontwikkelen direct te vertalen naar de lokale journalistiek. Tevens worden de mediagebruikers van DUIC actief betrokken als testgroep van de innovatieve ontwikkelingen.

DUIC

Mediaplatform in Utrecht voor iedereen die geïnteresseerd is in de fusie van technologie en cultuur. SETUP onderzoekt welke impact nieuwe technologie op de samenleving heeft. Samen met kunstenaars en ontwerpers maken ze de gevolgen van deze ontwikkelingen tastbaar. Vanuit een kritisch-hilarische signatuur en hands-on aanpak weet SETUP complexe thema’s te vertalen naar een breed publiek.

Setup werkt samen met journallab aan de cursus Responsible Innovation, een opleiding gericht op het verkennen, begrijpen en kritisch bevragen van opkomende technologie.

SETUP

Contact opnemen

We reageren zo snel mogelijk

Hoe kunnen we je bereiken?

Projecten van JOURNALLAB worden o.a. gesteund door:

ISDN fonds, Google DNI, SdvJ, DUIC