Journallab

Researcher in Residence

Bij Researcher in Residence werd een specialist bij een redactie geplaatst om een onderzoek te doen, waarbij de specialist in samenwerking met de redactie tot een publicatie kwam en de redactie vaardigheden rondom het specialisme aanleerde. 


Er zijn 9 projecten gedaan met veelal lokale media en er zijn meerder publicaties tot stand gekomen. 


Tevens zijn er toolkits gemaakt waarbij de methoden toegelicht zijn en welke redacties kunnen gebruiken t.b.v. kennisoverdracht. Per project zijn deze hieronder weergegeven. 

Projecten

1. Jeroen de Vos

Een vergelijkende analyse tussen coöperaties, familie- en AEX-genoteerde bedrijven. 

 • Methode: Internet onderzoek
 • Wat: Sustainaible Development Goals & manier waarop MKB die agendeert
 • Media partner: Change Inc

2. Journalist Bouwput Nederland

Met behulp van OSINT-technieken heeft de journalist voor Bouwput Nederland onderzoek gedaan naar

landschapsverandering van enkele grote nieuwbouwprojecten in Nederland.

 •  Methode: OSINT
 • Onderzoek: bouwopgave- hoe kan OSINT helpen helderheid te krijgen in opgave
 • Mediapartner: Follow the Money 

3. Daphne van Koeverdinge

De Groene Amsterdammer wil, zoals redactiechef Evert de Vos het verwoorde in de podcast, experimenteren met verschillende, ‘nieuwe’ onderzoeksmethoden: van datajournalistiek tot meer antropologisch onderzoek zoals gebruikt in het artikel van Daphne van Koeverdingen over Klimaatpelgrims.

 • Methode: klimaatwalks gesprekken-hoe kan walking als method- gebruikt worden in journalistiek
 • Thema; Klimaatverandering
 • Medium: Groene Amsterdammer

4. Robert OosterbroekDaniel Henschel

 • Methode: Graphic Journalism
 • Thema; verbeelding van zaken die tijdens de pandemie onzichtbaar waren
 • Ism: HU & DUIC

5. Ron van Haren

 • Methode; mappinn g/ visualisatie-data research
 • Onderzoek; vogelsterfte tgv windmolens
 • Publicatie: NRC

6. Inge Beekmans

 • Methode: Netnografie
 • Onderzoek; manier waarop lokale politici online media gebruiken
 • Medium: BN De Stem

7. Cox Jansen

 • Methode: design research; probes
 • Thema: Houdbaarheid lokale gemeenteraadsleden
 • Medium: ERMELO VAN NU

8. Jeroen van de Nieuwenhof

 • Methode: scrapers
 • Onderzoek; spreektijd politici
 • Medium: ED

9. Jeroen de Vos

 • Methode: kwantitatieve data analyse
 • Onderzoek; digitale agenda gemeenteraad
 • Medium: FD/ online debat

Contact opnemen

We reageren zo snel mogelijk

Hoe kunnen we je bereiken?

Projecten van JOURNALLAB worden o.a. gesteund door:

ISDN fonds, Google DNI, SdvJ, DUIC